Klubben

  • Udskriv

Galten CK blev stiftet d. 24. oktober 2007, hvor knap 50 personer var mødt frem for at støtte etableringen af en cykelklub for Galten og omegn.

Klubbens formål er, at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke cykling, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til cykling.

I forbindelse med bestyrelsens konstituering for 2017, er følgende udvalg nedsat: 

Træningsudvalg

Michael Høegh (formand) + Ivan Bomholt, Thomas Pilgaard, Bill D. Jensen

Udvalget er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af alle klubbens træningsmæssige aktiviterer, og ansvarlig for rekruttering og uddannelse af klubbens trænere og kaptajner. 

Event- og kommunikationsudvalg

Ole Rasmussen, Henrik Olesen, Anette Thomsen

Udvalget er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af alle de klubaktiviteter, der IKKE drejer sig om den daglige træning. Det er bl.a. gennemførelse af klubbens tur til Harzen, afholdelse af klubmesterskab i enkeltstart og linjeløb, gennemførelse af GE Touren m.m.

Udover dette, er udvalget ansvarlig for, at der sker en rettidig og fyldestgørende kommunikation til klubbens medlemmer i forbindelse med klubbens aktiviteter.

Tøjudvalg

Karsten Kjær Andersen (formand) + flere
 
Udvalget er ansvarlig for alle aktiviteter der drejer sig om klubbens cykeltøj. Det indebærer bl.a. design, indkøb og logistik. 

Sponsorudvalg:

Ryan Thomsen (formand) + flere

Udvalget er ansvarlig for at indgå sponsoraftaler, og den løbende kontakt til klubbens sponsorer.