Evaluering af sæson start

Kære Medlem

Du indbydes til klubmøde Onsdag 8. maj kl 19.00 på Porskjær

  1. Medlems evaluering af sæson start
  2. Evt.

Træningsudvalget har besluttet at arrangere denne lejlighed, så der er mere tid til en snak, end der normalt er efter en træningsaften ved hallen.

På Træningsudvalgets vegne

Ivan Bomholt

Yderligere information