Nyhedsbrev februar 2014

Nu nærmer sæsonstarten sig for alvor. Vejret har vist sig for sin pæneste side de sidste par uger og jeg kan fornemme et stigende aktivitetsniveau på landevejene. MTB'erne er stillet i garagen og landevejscyklerne er kommet frem igen. Der er ved at være en pæn tilslutning til turene om søndagen, så det er faktisk bare om at møde op og deltage.

Bestyrelsen har været samlet 2 gange her i det nye år for at planlægge opstarten af den nye sæson, og for at planlægge sæsonens mange klubaktiviteter.

Træningsudvalget er allerede trukket i arbejdstøjet, så alle Kaptajner og Trænere er toptunede til sæsonstarten. Vi kan godt begynde at glæde os til en god og hyggelig cykelsæson i Galten CK.

Denne gang har jeg valgt at skrive lidt om sæsonopstarten og lidt der handler om vores samarbejde med DCU.

God læselyst.

1. Sæsonstart 30. marts

2. Aktiviteter 2014

3. Udlevering cykeltøj

4. Fair Cykling

5. Licens gennem Galten CK

1. Sæsonstart 30. marts

Vi starter den nye sæson søndag den 30. marts. Som traditionen byder, starter vi med morgenkaffe og rundstykker kl. 9.00, efterfulgt af Generalforsamling, 1. fælles træningstur og vi slutter af med suppe. Arrangementet holder vi på Porskjær. Der vil blive udsendt formel annoncering af vores Generalforsamling i overensstemmelse med vores vedtægter i begyndelsen af marts måned.

2. Aktiviteter 2014

Bestyrelsen og Eventudvalget har været i arbejdstøjet for at datofastsætte sæsonens forskellige klubaktiviteter. I efteråret 2013 gennemførte vi en medlemsundersøgelse, hvor vi fik mange gode tilbagemeldinger og kommentarer omkring vores klubaktiviteter. Hovedkonklusionen blev, at langt de fleste stort set var tilfredse med vores aktivitetsniveau og de aktuelle aktiviteter. Derfor har vi valgt i år at fastholde de aktiviteter vi havde i sæsonen 2103, men naturligvis vil vi gøre en endnu bedre indsats for at de blive bedre.

Vi har en rigtig god klub og mange gode aktiviteter, MEN klubben eksisterer og fungerer udelukkende kun, hvis der er en stor medlemsopbakning til alle aktiviteter. Opbakning i form af aktiv deltagelse i arrangementerne og/eller deltagelse i planlægning og praktisk gennemførelse. Vi kan ikke holde en klub af vores karakter kørende, hvis ikke ALLE medlemmer tager aktiv del i arbejdet med at få klubben til at fungere. Derfor vil jeg gerne på bestyrelsens vegne appellere til dig, om at overveje allerede nu, hvad DU kan bidrage med i klubben i den kommende sæson, så vi også fremover har en god og attraktiv cykelklub i Galten.

Vores Aktivitetskalender på forsiden af vores hjemmeside er opdateret, så der kan du læse mere om de enkelte aktiviteter: http://www.galtenck.dk/cms/index.php/klubben/aktivitetskalender

30. marts: Generalforsamling og sæsonstart
29. maj: Danmarks Højeste
6. - 9. juni: Harzen tur (pinse)
3. juni: Klubmesterskab i Enkeltstart
22. juni: Vi ved ikke helt endnu, hvad arrangementet kommer til at hedde, men tidligere hed det GE Touren)
26. juni: Is tur
29. juni: Sidste træningstur inden sommerferien
3. august: Første træningstur efter sommerferien
17. august: Frokosttur
14. september: Sommerafslutning og "afslutningsløb"
xx. december: Julearrangement

3. Udlevering cykeltøj

Vores tøj bliver leveret til Danmark medio marts, hvorefter vi så hurtigt som muligt vil udlevere tøjet. Vi har aftalt med Fri Bikeshop Galten, at udleveringen vil blive foretaget i butikken i Galten. Da vi ikke kender den nøjagtige dato for ankomsten, kan vi lige nu ikke fortælle de endelige datoer, men det bliver højest sandsynligt ENTEN fredag/lørdag 21. - 22. marts, ELLER fredag/lørdag 28. - 29. marts.

I forbindelse med tøjudlevering, vil Fri Bikeshop komme med nogle gode pristilbud på forskellige cykelting, f.eks. dæk, slanger m.m. Så snart vi ved mere om leveringstidspunktet, skal du nok få mere information. Både direkte i din mailboks og på vores hjemmeside.

4. Fair Cykling

Som du måske har set, er der kommet et lille rødt logo på vores hjemmeside. Bestyrelsen har på klubbens vegne underskrevet en erklæring, hvor vi accepterer og understøtter Danmarks Cykle Unions antidopingholdninger og aktiviteter.

Vi tager afstand fra doping.
Det drejer sig om enhver overvejelse om,
omgang med og brug af doping.

Til orientering får du sammen med dette nyhedsbrev tilsendt et dokument med den fulde tekst omkring Fair Cykling. Klik her

5. Licens gennem Galten CK

Tidligere har det ikke været muligt at tegne cykellicens gennem GCK, idet vi som klub har status af at være en motionsklub. Sidste år blev det i DCU vedtaget, at motionsklubbernes medlemmer, som en prøveordning, kan tegne cykellicens gennem deres motionsklub, og det er naturligvis også gældende for GCK. Det betyder, at de af jer der ønsker at køre licensløb, kan tegne licens gennem GCK. Derved behøver du som medlem af DCK ikke at være medlem af en licensklub for at køre licensløb. Du kan nu på bedste vis køre for GCK og vise vores cykeltøj frem. Hvis du er interesseret i at tegne licens, skal du gå ind på DCU’s hjemmeside og der tegne licens. Brug evt. nedenstående link.

http://www.cyklingdanmark.dk/index.php?p=menu/side.php&menu=19

Mange hilsen

Torben Henriksen

Yderligere information