4 nye kaptajner på uddannelse hos DCU

Fredag og lørdag den 10. - 11. april 2015, var 4 af klubbens nye Kaptajner på uddannelse hos DCU.

Fredag bød på dels nogle praktiske øvelser på landevejen og lidt teori inden der var aftenkaffe og kage. Lørdag bød om formiddagen på en del teori og gruppeopgaver, og om eftermiddagen var deltagerne ude for at træne i at give andre ryttere instruktion i at udføre nogle spændende og sjove cykeløvelser. Samtidig gik øvelsen ud på at observere, hvorledes instruktionen foregik, og til sidst give instruktøren feedback på instruktionen. Alle 4 nye Kaptajnspirer fra Galten CK gennemførte uddannelsen i flotteste stil trods nogle krævende undervisere. Som det fremgår at billederne, gik alle Galten CK's deltagere til de praktiske øvelser med krum hals og en stor del dødsforagt. Alle fik udleveret et velfortjent uddannelsesbevis og alle kom helskindede hjem.   Finn Blaavand i nærmest flyvende stil. Det gælder om at løfte baghjulet over brættet.

Poul Kaasing er fuldt koncentreret. Det gælder om at komme sidst i mål uden at bremse.

Henrik Aa. Olsen støtter sig op af en ny ven for at orientere sig bagud.

Karsten Hansen viser, hvordan han meget elegant cykler under en lav forhindring.

Yderligere information