Startliste enkeltstarten 2016

  • Udskriv

Startlisten til årets enkeltstart er nu klar

Mange tak til dem som stiller op til enkelstarten & til alle hjælperne .

Husk at være i startområdet senest 15 min før start.

Lang rute

Kl. 18.00 Dennis Pedersen          nr.207

Kl. 18.01 Martin Nørgård            nr.208

Kl. 18.02 Dennis Bay                   nr.209

Kl.18.03 Finn Knudsen                nr.210

Kl.18.04 Magnus Kristensen        nr. 211

Kl. 18.05 Geert Jonassen              nr. 212

Kl. 18.06  Søren Morbjerg            nr. 213

Kl. 18.07 Preben Jessen                nr. 214

Kl. 18.08 Ryan Thomsen              nr. 215

Kl. 18.09 Torben Johansen          nr. 216

Kl. 18.10 Asbjørn Hellemose     nr. 217

Kl. 18.11 Morten Jensen              nr. 218

 

Kort rute

Kl. 18.14 Lars Andresen               nr. 224

Kl. 18.15 Anni Villefrance            nr. 225

Kl. 18.16 Finn Nygård                   nr. 226

Kl. 18.17 Bill Dyhrberg                 nr. 227

 

Håber alle får en god tur.

Hilsen Birthe