Pastype - Paradekørsel
BeskrivelseGenerelt
Rulleskifte anvendes primært til at sætte et relativt højt tempo over en længere strækning. Tempoet skal være jævnt og kontrolleret, f.eks. på 35 km/t som kaptajnen/træneren har fastlagt. Rulleskifte anvendes til teknisk træning, samt når der skal kører middel til hårde intervaller over en længere strækning. Afhængig af kørerevner, rutine, hastighed og længde, kan holdstørrelsen variere fra 3 til 16 mand. Jo større hold - jo mere uro vil der være i gruppen, og derved også større risiko.
Fordelen ved rulleskifte er, at der ikke tages egentlige føringer. Den enkelte rytter sidder i læ det meste af tiden. Kun i den korte periode, hvor der skiftes i fronten er rytteren i vinden.
Rulleskifte er ikke anvendelig til differentieret træning, idet alle ryttere skal præstere den samme fysiske udfoldelse.

Teknik
• Holder kører som udgangspunkt på samme måde som paradekørsel, d.v.s. 2 og 2 ved siden af hinanden på 2 rækker. Dog består denne gruppe af 2 rækker med forskellige hastigheder – en langsom række og en hurtig række.
• Rotationen, der skal fungere som én sammenhængende kæde, kører ”med uret” eller ”mod uret”, afhængig af vindretning. Kommer vinden fra venstre, kører rotationen ”imod" uret". Kommer vinden fra højre, kører rotationen ”med uret”. Den hurtige række kører altid frem i læsiden.
• Er der direkte modvind eller direkte medvind, skal rotationen altid køre ”med uret” af sikkerhedshensyn.
• Der skal holdes et jævnt tempo. Den hurtige række skal sørge for ikke at øge hastigheden, men holde den aftalte hastighed.
• For at undgå ”huller” i kæden, er det vigtigt, at den bagerste rytter i den langsomme række, hurtigt kommer ”på hjul” af den anden rytter der lige er trukket ud for at køre frem. Det er ofte gavnligt, at den bagerste rytter, når han passerer den næste rytter, f.eks. råber ”sidste”. Derved menes, at nu kan vedkommende trække ud
VariationAfhængig af vindretning, kan skiftet i front ændres til at køre "mod uret". Er der meget vind, skal der skiftes oftere, så de ryttere der sidder i vindsiden hurtigere kommer over i læsiden. Det må dog ikke tage karakter af rulleskifte.
KaptajnrolleKaptajnen/træneren kører med i den ordinære rotation under normale forhold. Kan dog vælge at cykle bagerst på holdet for at observere diciplinen på holdet og udførelse af de tekniske aspekter af paradekørslen.

Gode råd
Med den relative høje hastighed der køres med under rulleskifte, bliver de 2 rækker ofte lidt uens, d.v.s. der bliver ikke holdt 2 rene rækker. Det medfører, at gruppen begynder at fylde mere på vejen end ved paradekørsel. Specielt vil den langsomme række ofte opleve lidt varierende hastighed, fordi der hele tiden kommer nye ryttere ind forrest i rækken, hvor disse ryttere også tager lidt af farten. Afhængighed af rutine og dygtighed, kan dette forplanter sig ned genne den langsomme række, hvorved der måske kommer pludselige opbremsninger. Rækken er ikke længere en linje, men en række ryttere der ligger noget forskudt for hinanden og derved fylder mere end nødvendigt og gavnligt. Det betyder, at de skal længere ud på vejen for at overhale, og derved stiger risikoen.
Det kræver 100 % opmærksomhed hele tiden at køre rulleskifte.
Deltagere 4 - 16
Sekvens 500

Yderligere information