Galten Cykel Klub  
 

 

Nyheder Galten CK - 2007:

14-10-2007

GCK arbejder på et "adfærdskodeks" for klubben, som er nogle retningslinjer for fællesskabet i klubben.

Det beskriver sikkerhedsmæssige aspekter: færdsel, hjelm, indbyrdes signalering med mere.

Et "etisk" afsnit beskriver regler omkring renholdelse af natur, defekter, bakker med mere i forbindelse med kørsel i gruppe.

Opgaver og roller beskrives for holdkaptajnen og de enkelte gruppedeltagere.

Til sidst beskrives kørereglerne for gruppedeltagerne.

Adfærdskodekset er under udarbejdelse på nuværende tidspunkt, men første udgave forventes offentliggjort her på hjemmesiden inden den stiftende generalforsamling.