Galten Cykel Klub  
 

 

Nyheder Galten CK - 2007:

26-10-2007

Galten CK holdt stiftende generalforsamling onsdag d. 24. oktober 2007, hvor tæt på 50 personer benyttede lejligheden til at bakke op omkring klubben. 
Initiativtageren Ib Meineche startede med at byde velkommen, hvor efter Torben Henriksen i dirigentrollen styrede dagsordenen for den generalforsamlingen.
Arbejdsgruppen fremlagde deres visioner omkring klubben, herunder: samarbejde med naboklubber, adfærdskodeks, sponsorer, teamtøj, træning, nye medlemmer, klubture og arrangementer, presse og hjemmeside, gennemgang af vedtægter med mere.

Nogle af de ting arbejdsgruppen havde lagt meget vægt på er: 
- 3 forskellige niveauer til foråret, hvor den svageste på dagen bestemte farten - alle skal med hjem.
- Ordentligt modtagelse af nye medlemmer, således de føler sig velkommen.
- Kaptajnudddannelse, således turlederen er godt klædt på til at håndtere træningen på de forskellige niveauer. 

Til bestyrelsen blev følgende valgt: Jørgen Møllehøj, Jan Jelle, Jesper Lerche, Torben Henriksen, Knud Erik Hilding-Hamann, Søholt Hansen og Ib Meineche.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på et bestyrelsesmøde 5/11-2007.
Som suppleanter blev følgende valgt: John Rohde Jensen og Klaus Nybroe.
Som revisor blev Finn Blaavand valgt.