Galten Cykel Klub  
 

 

Nyheder Galten CK - 2007:

08-11-2007

Ved klubbens første bestyrelsesmøde, konstituerede bestyrelsen sig i henhold til vedtægterne. Posterne blev fordelt således:

Bestyrelsesmedlemmer:
Søholt Hansen, Jesper Lerche og Jørgen Møllerhøj.
Kasserer: Jan Jelle
Formand: Ib Meineche
Næstformand: Torben Henriksen
Sekretær: Knud Erik Hilding-Hamann

Udvalg - træning:
Jesper Lerche (formand), Torben Henriksen og Knud Erik Hilding-Hamann.

Udvalg - sponsor:
Jørgen Møllerhøj (formand), Knud Erik Hilding-Hamann og Jørgen "Skipper" Christensen.

Udvalg - event og marketing:
Ib Meineche (formand), Jesper Lerche, John Rohde

Udvalg - medlemmer:
Torben Henriksen (formand) og Claus Nybro

Billeder, navne og kontaktoplysninger kan findes på alle bestyrelsesmedlemmer i hovedmenuen under: Klubben / Bestyrelse


Ib Flere af bestyrelsesmedlemmerne er også aktive MTB ryttere.