Galten Cykel Klub  
 

 

Nyheder Galten CK - 2007:

13-11-2007

Kontingentbetaling.  

Der er nu udsendt mails vedr. opkrævning af medlemskontingent til alle registrerede medlemmer pr. den 11. november 2007 (51 styk).

Kassereren beder alle huske at påføre navn (og evt. medlemsnr.) i forbindelse med indbetalingen til klubbens bankkonto. Det vil lette registreringen – til gengæld tager kassereren måske en ekstra føring på landevejen.

  Enkelte medlemmer har modtaget opkrævningen pr. brevpost – enten på grund af fejl i opgivet mailadresse eller fordi klubben ikke har fået oplyst en mailadresse. Vi vil meget gerne have en brugbar mailadresse fra disse, såfremt en sådan haves.

Jan Jelle
Kasserer
Giv Jan lov til at tage føringer på landevejen til foråret - skriv navn og medlemsnr på indbetalingen!