Nyheder Galten CK - 2008:

13-01-2008

Træningstidspunkter sommerhalvåret

I forbindelse med den stiftende generalforsamling i Galten CK, blev der på de fremlagte formularer, spurgt til, hvor tit, hvornår og på hvilke niveau de fremmødte ønskede at kører.

I alt 42 personer havde besvaret skemaet. Bestyrelsen har haft tid til at tolke svarende, som viser, at der en overvældende interesse for, at cykle: tirsdag, torsdag og søndag. Til dagligt har det bedste mødetidspunkt vist sig, at være kl 18:00 og om søndagen kl 09:30. Når forårstræningen starter til efter den officielle start søndag d. 30. marts, så vil det være på de førnævnte dage og tidspunkter.

Undersøgelsen viste i øvrigt, at tilslutningen til niveauerne: hyggemotionist, motionist og supermotionist, er ligeligt fordelt på alle 3 niveauer – med en beskeden overvægt på motionistniveauet.