Nyheder Galten CK - 2008:

(Tips: for at forstørre teksten - hold "Ctrl" knappen og tryk "+" knappen en eller flere gange.

11-04-2008

7 kaptajner på kursus i Fåborg.

Fra fredag den 4. april kl. 15.30 til lørdag den 5. april 2008 kl. 17.00 tog 7 ryttere fra Galten CK på DCU's kaptajnkursus. Kurset blev afholdt i Fåborg, hvor vi således fik mulighed for at stifte bekendtskab med den flotte og gæstfri fynske natur omkring Fåborg, Korinth og Korinth Sø.
Holdet bestod af Jesper Lerche, Erik Ørsted, Ivan Bomholt, Finn Knudsen, Jimmy Jakobsen, Ib Meineche og Torben Henriksen. Udover holdet fra Galten CK, var der deltagelse af yderlige 15 ryttere fra en del andre klubber, primært fra Jylland, men der var dog også et par sjællandske deltagere med.

Fredagens program startede med en ca. 51 km lang træningstur, hvor vi blev introduceret til forskellige køreformer - paradekørsel, rulleskift og viftekørsel. Efter velfortjent aftensmad, bestod programmet af 2,5 times teori om de netop afprøvede køreformer, samt en lektion omkring ansvaret ved at være kaptajn.
Senere på aftenen var der mulighed for at evaluere og diskutere dagens oplevelser over en kop kaffe. 

Lørdagens program bestod fra morgenstunden af en teoretisk lektion om træningsformer, træningsplanlægning og, hvilke fysiske forhold vi skal være opmærksomme på i forbindelse med træning. Derefter var vi på en ca. 41 km træningstur, hvor vi fik mulighed for at afprøve forskellige former for interval træning. Vi kørte nogle forskellige øvelser, hvor der var fokus på først den konditionsmæssige side, og derefter hvor der var fokus på den styrkemæssige side.  
Efter træningsturen og frokost, fik vi den sidste lektion i sikker kørsel og hvilke elementer vi skal være opmærksomme på, når vi som kaptajner også optræder i trænerrollen.

Jeg er sikker på, at alle 7 deltagere fra Galten CK, fik et godt udbytte af kurset, og jeg håber også, at deltagerne i forgangne uges træning allerede har bemærket, at der er kommet lidt mere struktur og indhold i træningsturene. Vi lærte rigtigt meget - og langt mere end vi kan igangsætte på nuværende tidspunkt, men kurset har under alle omstændigheder givet os indblik i flere spændende muligheder, som vi på et senere tidspunkt kan igangsætte, således vi også fremover kan gøre det sjovt, udfordrende, hyggeligt og SIKKERT at cykle i Galten CK. 

Næste kaptajnkursus afholdes den 24. - 25. maj 2008 i Fredericia. Vi er fortsat interesserede i at sende flere afsted på dette kursus, som naturligvis betales af klubben. I er mere end velkomne til at henvende jer til enten Jesper Lerche eller Torben Henriksen, således vi kan tage en helt uforpligtende snak om det at være kaptajn, og hvordan I eventuelt kunne indgå i den rolle. Hold jer endelig ikke tilbage.

Vi har her i opstarten fået rigtig god hjælp af Søholt Hansen og John Rhode i forbindelse med de forskellige træningsture, og Jørgen "Skipper"
Christensen har meldt sig som interesseret i at påtage sig en katajnrolle.

Vores mål er, at vi i løbet af indeværende sæson kommer op på ca. 14 -15 kaptajner. Det vil gøre det langt lettere at planlægge og gennemføre de enkelte ture, uden at opgaven ligger på relativt få skuldre.


Torben Henriksen