Nyheder Galten CK - 2009:

(Tips: for at forstørre teksten - hold "Ctrl" knappen og tryk "+" knappen en eller flere gange.

02-03-2009

Regnskab og kommentarer 

Link til regnskab: Regnskab 2008

Kassererens kommentarer til regnskabet for perioden frem til og med 31. december 2008:

Lige så spændende, sjov og adrenalinpumpende en bakkespurt op ad Jaungyde-bakken eller en hidsig singletrack-nedkørsel på mtb’en i skoven kan være, lige så tør og kedelig kan et klubregnskab synes.

Regnskabet skal dog laves og offentliggøres for medlemmerne, og det gøres hermed.

Som det fremgår, kommer klubben ud af første regnskabsperiode med et endog meget flot resultat,  et ”overskud” på godt kr. 19.000. Bemærkelsesværdigt ved det flotte resultat, er det faktum, at klubben har ydet knapt kr. 29.000 i tilskud til medlemmernes køb af klubtøj, holdt op mod en indtægt på godt kr. 34.000 i kontingenter. Med andre ord er det lykkedes bestyrelsen at ”tilbagebetale” medlemmerne en meget stor del af deres kontingentindbetalinger i form af rabatter ved køb af klubtøj. Dette har kun været mulig takket være de meget pæne sponsorindtægter klubbens sponsorudvalg med Jørgen Møllerhøj i spidsen har sikret os.

Af andre større udgiftsposter kan nævnes  vores betaling af uddannelsen af vore kaptajner igennem DCU’s kurser.  Disse penge er dog givet godt ud og sikrer, at vi på vore ture på landevejen færdes sikkert og til minimum gene for vore medtrafikanter.  Desuden har vi en post på ca. kr. 4.500 til arrangementer, hvilket bl.a.dækker over et spændende foredrag med Chris Anker Sørensen og tilskud til en supergod klubfest i november.

Posten ”Gaver” dækker bl.a. over  en julegave i form af et sæt ”løse ærmer” til kaptajner og bestyrelsesmedlemmer – kassereren takker – samt over trøste-gaver til ryttere, som er kommet til skade som følge af styrt på klubture – lad dog ikke dette være en opfordring til styrt på cyklen J.  

Med ethvert regnskab følger også et budget for den kommende periode:

 Budget for Galten CK, 2009:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontingenter

 

 

25.000,00

Sponsorater

 

 

31.000,00

Renter

 

 

 

500,00

Indtægter i alt

 

 

56.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaptajnkurser

 

 

12.100,00

DCU klubafgift

 

 

525,00

Annoncering

 

 

2.000,00

Diverse administration

 

200,00

Kørsel

 

 

 

2.000,00

Arrangementer

 

 

8.000,00

Tilskud til teamtøj

 

 

30.000,00

Hjemmeside, edb

 

700,00

Gaver

 

 

 

2.000,00

Udgifter i alt

 

 

57.525,00

 

 

 

 

 

Over/-underskud

 

-1.025,00

Overordnet set viser budgettet et mindre underskud. Det gode resultat fra sidste regnskabsperiode rummer dog plads til dette.

På indtægtssiden regner vi med en nedgang i kontingenter. Det skyldes , at bestyrelsen ønsker at takke kaptajnerne for deres store arbejde ved at fritage dem for kontingentbetaling. Desuden kan vi forvente, at enkelte medlemmer måske ikke ønsker at forny deres medlemskab.

På udgiftssiden ses en stigning i betalingen til kaptajnkurser, hvilket skyldes, at klubben pt. har 11 kaptajner på venteliste til kurserne hos DCU.

Udgiften til ”arrangementer” budgetteres fordoblet. Dette skal ses i lyset af, at klubben i år bl.a. afholder første ordinære generalforsamling med morgenmad og senere suppe samt, at vi igen ønsker at give tilskud til en klubfest og denne gang håber, at endnu flere medlemmer vil melde sig til, hvilket vil betyde en større udgift for klubben. Vi har også planer om at gentage sidste års succestur til Svostrup Kro, som vi dog sidste år ekstraordinært fik sponseret (tak til Sparekassen Østjylland).

Største udgiftspost – tilskud til teamtøj – budgetterer vi forholdsvis uændret i forhold til første regnskabsperiode, så igen skal nævnes, at medlemmernes kontingent kommer tilbage i form af tilskud til billigere cykeltøj.

/Jan Jelle, Kasserer – Galten CK.


Jan Jelle under sidste års Ötztaler Radmarathon - meget snart afgøres det, om vi skal afsted igen i 2009.

 

 
  .