Nyheder Galten CK - 2009:

(Tips: for at forstørre teksten - hold "Ctrl" knappen og tryk "+" knappen en eller flere gange.

16-03-2009

Sæsonopstart/generalforsamling tilmelding 
Søndag d. 29. marts har GCK den officielle sæsonopstart - kombineret med generalforsamling:

Klubbens "sæsonopstarts-udvalg" har lavet et spændende program for søndag d. 29. marts.

Programmet er således:

kl 09:00 Morgenkaffe og rundstykker
kl 09:30 Generalforsamling (se dagsorden for generalforsamlingen nederst)
kl 10:30 Træningsudvalgsformand Torben Henriksen fortæller kort om hvordan der skal trænes i 2009. Herefter begiver os ud på årets første "officielle" træningstur på 3 forskellige niveauer.
kl 12:30 Suppe/flutes. Tilbage efter en forhåbentlig hyggelig tur, er der varm suppe.
kl 13:00 Slut

Bemærk, at hele arrangementet foregår på Porskjær (børnehaven).

For at sikre, at vi får købt tilstrækkelig med rundstykker og kødboller - og ikke risikere at "brænde inde" med stort overskudslager af melboller, så send venligst en tilmelding på følgende mailadresse: Knuderik.Hamann@teknologisk.dk - hvor du oplyser, om du kommer til både kaffe og suppe.

Dagsordenen for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne således:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen – 4 medlemmer ved ulige årstal, 3 medlemmer ved lige årstal.
8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt

 
Sidste år foregik opstarten fra Galten Hallen - i år er Galten Hallen optaget, derfor er opstarten fra Porskjær.


Holdet der sidste år hed "Hygge-motionister" her på vej de sidste kilometer hjem efter en god tur.

 

 
  .